Catalunya

Esta sección contiene 2 publicaciones

Tablas salariales actualizadas del Convenio colectivo de Cataluña de acción social

RESOLUCIÓ EMT/2054/2023, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

/sites/default/files/noticias/archivos/Conveni%20col%C2%B7lectiu%20de%20Catalunya%20d%E2%80%99acci%C3%B3%20social%20amb%20infants%2C%20joves%2C%20fam%C3%ADlies%20i%20d%E2%80%99altres%20en%20situaci%C3%B3%20de%20risc%20per%20als%20anys%202013-2018.pdf

CC Sectorial Acción Social Catalunya

RESOLUCIÓN TSF/2786/2017, de 27 de octubre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo de acción social con niños, jóvenes, familias y otros en situación de riesgo para los años 2013-2018 (código de convenio núm. 79002575012007).

/sites/default/files/noticias/archivos/cc-sectorial-accion-social-cataluna.pdf